Poruszenie, MS1 w Łodzi, 2019 r.

Wystawa mająca miejsce w Muzeum Sztuki w Łodzi, przy ul. Więckowskiego 36 w dniach 17.05.-30.06.2019 r. była rezultatem warsztatów współorganizowanych przez Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Edycja ta dotyczyła cielesności, performatywności, i choreograficzności w sztukach wizualnych.

Moje malarskie prace dotyczyły kobiety i były konsekwencją jej poruszania w codziennym życiu, podczas wykonywania swoich obowiązków jako matka, żona, czy też w efekcie artystka.

Udział kobiety w różnych aspektach życia wzrasta. Kobieta poza byciem matką, gospodynią domową, kochanką rozszerza swoje wpływy na inne dziedziny życia. Spełnia się zawodowo, pracuje, zarządza, tworzy. Nadal jednak musi łączyć te podstawowe cechy z nowo nabytymi. I to połączenie prezentowane jest w obrazie  Refleksja nad czerwonym barszczem. Tak jak w życiu, tak i w tej pracy artystka łączy te dwie jakości tworząc jedną całość. Wylany na płótno czerwony barszcz oraz czarny tusz z dodatkiem białej soli tworzy niepowtarzalny obraz. Wylewanie dwóch lub więcej kolorów daje nadzieję na połączenie i przenikanie się obu wartości. Dzięki poruszaniu płótnem i nadawaniu konkretnej drogi płynięcia artystka uzyskała określony kształt i efekt ruchu widoczny w liniach rozpuszczającej się soli, czy spływającego barszczu, który będąc produktem spożywczym staje się w tym wypadku artystyczną farbą.

W drugim obrazie pt. „Ścieżki ruchu” odbicie stóp jest elementem otwarcia kobiecego ciała, możliwości pokazania tego co zakryte w nieskrępowany sposób. Mimo monotonii działań i tzw. prozy życia stopy stały się również nośnikiem wolności kobiecej, w sensie dosłownym i metaforycznym. Kluczem dla powstania tej pracy była codzienność doświadczana w kontekście tradycyjnej roli kobiety, która podczas sprzątania, gotowania czy robienia zakupów pokonuje niezbadane odległości. Nastąpiło tu połączenie elementu wizualnego jakim jest obraz z ruchem kobiety, tworzącym ten obraz.

Uczestniczki/uczestnicy wystawy: Jan Kazimierz Barnaś, Witek Gretzyngier, Anna Jeglorz, Wojciech Kamerys, Anna Kaznodziej, Kornel Kowalski / Iwetta Tomaszewska, Ema Lančaričová, Hanna Musiałek, Olga Ossowska, Kamil Wesołowski, Anna Pacholik, Małgorzata Pawlak, Gabriela Porada, Alek Sarna, Donata Turek, Marta Wojtyńska.

https://zasoby.msl.org.pl/mobjects/view/2897