Mandale

Mandala w swej istocie to czysta harmonia estetyczna, oparta jakościowo na idei złotego podziału. Powstaje na planie koła. Zawłaszcza i aranżuje przestrzeń i staje się jej integralną częścią. Jej działanie jest odśrodkowe i dośrodkowe z wykorzystaniem rytmu powstającego na kolejnych okręgach. Rytm, który rozchodzi się w obu kierunkach w stronę większych i mniejszych kształtów. Cechą charakterystyczną poza kształtem jest wielobarwność mandali.